Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w okresie ferii zimowych nasi pracownicy merytoryczni, czyli psycholodzy, pedagodzy i logopedzi są dostępni w godzinach 8:00- 16:00.

Odbywa się diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielana jest dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodziny,
- grup wsparcia,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- porad i konsultacji.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy również do dyspozycji nauczycieli wspierając w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.