children from ukraineW ramach pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy, które obecnie przebywają na terenie Powiatu Skarżyskiego  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i ich rodziców. Oferuje zajęcia dla dzieci z różnych grup wiekowych jako wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji w Państwa środowisku.

Tutaj znajdziecie Państwo dokładną informację