zdjęcia małego dziecka ktore uczy sie chodzicDrogi Rodzicu!

Mamy przyjemność uczestniczyć w projekcie, w ramach którego przeprowadzamy darmowe badania przesiewowe dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 roku życia.

Powiat Skarżyski oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej zostały zaproszone i zakwalifikowane do udziału w organizacji i realizacji „Projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.

W ramach projektu zapraszamy dzieci do badań skriningowych w kategoriach wiekowych: 6-8 m-cy, 12-14 m-cy,18-20 m-cy, 24-26 m-ce, 30-32 m-ce, 3 lata). Skrining rozwoju dziecka (SRMD) to narzędzie służące monitorowaniu rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (6-36 m-cy) oraz średniego dzieciństwa (3-6 lat). Obejmuje obserwację zachowań dziecka w kategorii aktywność.
Kwestionariusze obserwacji aktywności dziecka są przeznaczone do wykorzystania przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka, którzy dzięki temu będą mogli odpowiednio wcześnie po wykryciu ewentualnych problemów zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej lub upewnić się, że rozwój ich dziecka przebiega adekwatnie do wieku życia.

Podstawową metodą oceny BADANIA jest obserwacja dziecka: podczas naturalnych, spontanicznych aktywności, podczas rutynowych czynności w trakcie dnia, spontaniczna aktywność dziecka, zabawa samodzielna (autonomia), zabawa relacyjna (współpraca), w zaaranżowanych sytuacjach zadaniowych, w środowisku znanym dziecku, w środowisku nowym dla dziecka, w obecności osób znanych dziecku, obecności osób obcych dla dziecka.

RODZICU NIE ZWLEKAJ! UMÓW SWOJE DZIECKO NA BADANIE W TERMINIE DO 30.11.2022:

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Skarżysko- Kamienna
ul. Plac Floriański 1
tel. 41 2530686, 531175684
p. Dorota Nowak Małek, p. Dorota Ciura