zachowania autodestrukcyjneDyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej, serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów na kolejne spotkanie, które odbędzie sie w dniu 8.12.2021 r. (środa) o godz. 09:00 w Siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Plac Floriański 1 (2 piętro pokój 228).

Temat spotkania: "Zachowania autodestrukcyjne młodzieży oraz działania postwencyjne w sytuacji samobójczej śmierci ucznia”.


Osoba Prowadząca: Iwona Włodarczyk-psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Zaproszenie - plik pdf

obraz nastolatka zachowania autodesktrukcyjneDyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej, serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w Siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Plac Floriański 1 (2 piętro pokój 228).

Temat spotkania: "Zachowania autodestrukcyjne młodzieży oraz działania postwencyjne w sytuacji samobójczej śmierci ucznia”.

Osoba Prowadząca: Iwona

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej, serdecznie zaprasza logopedów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 08.11.2021r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Plac Floriański 1 (2 piętro pokój 228).

Tematem spotkania będzie:

1. Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka.
2. Dyskusja na temat bieżących problemów w pracy logopedy w przedszkolu i szkole.

Spotkanie

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, serdecznie zaprasza psychologów i pedagogów szkolnych na spotkanie. Zostaną one zorganizowane w dwóch terminach, odpowiednio 4.11.2021 (czwartek) o godz. 9:00 dla pracowników szkół ponadpodstawowych, oraz 10.11.2021 (środa) o godz. 9:00 dla pracowników szkół podstawowych.

Tematem spotkania będzie ustalenie zasad i form współpracy Poradni ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Państwo,

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom uruchomiliśmy punkt konsultacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - indywidualną pomoc psychologiczną dla uczniów i rodziców doświadczających ubocznych skutków izolacji społecznej w związku z Covid-19. Pomoc świadczona jest na terenie PPP i dotyczy takich trudności jak zaburzenia nastroju, zaburzenia koncentracji oraz inne, będące skutkiem pandemii.

Indywidualna pomoc psychologiczna skierowana jest także dla nauczycieli i