Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w okresie ferii zimowych nasi pracownicy merytoryczni, czyli psycholodzy, pedagodzy i logopedzi są dostępni w godzinach 8:00- 16:00.

Odbywa się diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielana jest dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodziny,
- grup wsparcia,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- porad i konsultacji.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy również do dyspozycji nauczycieli wspierając w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Kartka świąteczna

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku - Kamiennej

W dziale dokumenty do pobrania przygotowaliśmy dla Państwa ulotki informacyjne. Na każdej z nich zamieszczona została lista umiejętności oraz ewentualnych deficytów dziecka, na które warto zwrócić uwagę przy ocenie prawidłowego rozwoju. Zachęcamy do ich pobrania i udostępniania, poniżej zaś prezentujemy jedną z nich.

Rozwój Sześciolatka (opis ulotki)

ulotka opisująca rozwój sześciolatka

Na co zwrócić uwagę w rozwoju sześciolatka?

1. Duża motoryka:
- Potrafi skoczyć do przodu lub do tyłu obiema nogami bez utraty równowagi
-

infromacja dla rodziców uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I- go stopnia (zawodowa),

którzy nie ukończą do końca roku kalendarzowego 2020 15 lat.

W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego. Uczniowie kończący w tym roku szkolnym

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna będzie czynna do godziny 14/00