Przedstawiamy Państwu ofertę programową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, na nowy rok szkolny 2021/2022 (do pobrania poniżej w formacie pdf).

pdfoferta_przedszkola.pdf641.01 KB

pdfoferta_szkoly_podstawowe.pdf698.78 KB

pdfoferta_szkoly_ponadpodstawowe.pdf775.83 KB

 

 

 

 

Zgodnie z wytycznymi MEiN dotyczącymi współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym, zapraszam na spotkanie w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej pedagogów i psychologów szkolnych.

Celem spotkania będzie ustalenie diagnozy potrzeb szkół i planów wsparcia.

TERMIN DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:  28.05.2021   godz.10.00

TERMIN DLA

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzenia wielkanocne compressed page 0001

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...


Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w okresie ferii zimowych nasi pracownicy merytoryczni, czyli psycholodzy, pedagodzy i logopedzi są dostępni w godzinach 8:00- 16:00.

Odbywa się diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielana jest dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodziny,
- grup wsparcia,
- prowadzenia

Kartka świąteczna

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku - Kamiennej