Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej, serdecznie zaprasza pedagogów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Plac Floriański 1.

Temat spotkania:

  1. Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
  2. Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka.
  3. Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.Prowadząca: Alicja Wikło- pedagog I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku- Kamiennej


…………………………

Materiały do pobrania

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza nauczycieli - bibliotekarzy  na spotkanie w ramach sieci współpracy. Temat spotkania: "Pełnotekstowe bazy danych do wykorzystania w pracy bibliotekarza".

Spotkanie odbędzie się w dniu 07. 12. 2017 o godzinie 11.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, Plac Floriański 1.
Serdecznie zapraszamy".

Zaproszenie dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Placówek Przystań na spotkanie tematyczne: "Przemoc rówieśnicza - Metoda Wspólnej Sprawy według K. Rigbiego" oraz "Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zmiany w przepisach oświatowych".

Spotkanie odbędzie się w środę 15 listopada 2017 roku o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej PCRE, ul. Plac Floriański 1.

Materiały do

Zaproszenie dla Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Placówek Przystań na spotkanie tematyczne: "Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zmiany w przepisach oświatowych".

Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 listopada 2017 roku o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej PCRE, ul. Plac Floriański 1.

Materiały do pobrania

Zaproszenie dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Placówek Przystań na spotkanie tematyczne: "Diagnoza rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka".

Spotkanie odbędzie się w środę 25 października 2017 roku o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej PCRE, ul. Plac Floriański 1.

Materiały do pobrania