przegląd prasyZachęcamy do korzystania z najnowszych numerów czasopism pedagogicznych i bibliotekarskich. Z numerów marcowych i kwietniowych polecamy tekst na temat, jak wykorzystać metodę Self-Reg  w regulacji emocji u przedszkolaków i jak wspierać te dzieci, kiedy w rodzinie pojawia się młodsze rodzeństwo, który znajduje się w „Wychowanie w Przedszkolu " Nr 4. Warto  przejrzeć  artykuły na temat,  m.in. Jak czujemy zapach? – Zmysł węchu („Biologia w Szkole"), Kopernik wielkim geografem był ( „Geografia w Szkole"), Kultura feedbacku w szkole („Polonistyka”),  Rywalizacja i współpraca aktywności fizycznej ( „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"). Niezmiennie polecamy prasę bibliotekarską, np. Rozwój fantasy („Poradnik

nowosci foto copyDrodzy czytelnicy, zapraszamy do biblioteki po nowe pozycje książkowe. Wśród zakupionych w marcu nowości, znajdują się książki, o które często pytacie oraz z różnych dziedzin wiedzy, np. zarządzania, pracy socjalnej, metodyki nauczania języków obcych, terapii zajęciowej, psychologii i pedagogiki. Polecamy m.in. : Terapia zajęciowa dzieci Aleksandry Kulis, Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną Katarzyny Sowy – Bacia, Pedagog w klasie : scenariusze zajęć profilaktycznych i

Blue Framed Woman World Press Freedom Day Social Media GraphicZachęcamy do skorzystania z bieżącej prasy pedagogicznej i bibliotekarskiej. W pierwszej kolejności polecamy tekst na temat jak ciekawie prowadzić lekcje języka z tekstem, aby nie były nudne dla uczniów, który znajduje się w "Polonistyce" Nr 1. Warto także sięgnąć po artykuły, m.in. Dziedzictwo kulturowe Polski w wirtualnych muzeach ("Geografia w Szkole"), Wczesne symptomy trudności szkolnych u dzieci w wieku przedszkolnym ("Wychowanie w Przedszkolu"), Inkluzyjność sportu szansą