Procedury COVID-19 dla użytkowników Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w czasie trwania epidemii koronawirusa

 1. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać wyłącznie z wypożyczalni.
 2. Do odwołania pozostają nieczynne: czytelnia i stanowiska komputerowe.
 3. Nie ma możliwości korzystania z czasopism i katalogów kartkowych.
 4. Książki zwracane przez czytelników poddawane są 7-dniowej kwarantannie, po tym okresie są dostępne do wypożyczenia.
 5. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie maseczek ochronnych, zasłaniane nosa i ust.
 6. Wyznacza się strefę dostępną dla użytkownika biblioteki.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Pojemnik z płynem dezynfekującym dostępny jest przy wejściu do biblioteki.
 8. W bibliotece są przygotowane i umieszczone w widocznych miejscach ulotki z informacjami potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych itp.
 9. Zasady obowiązujące w bibliotece” umieszczone są widocznym miejscu dla czytelnika.
 10. Na indywidualne zamówienia telefoniczne lub e-mailowe pracownicy biblioteki wykonują skany materiałów bibliotecznych. Artykuły z czasopism są skanowane w całości, fragmenty książek – maksymalnie do 30 stron. Skany przesyłane są za pomocą poczty internetowej.
 11. Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być realizowane zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.