Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Rozwój osobisty to proces umożliwiający radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych, rodzinnych, szkolnych, towarzyskich, życiowych. Może dokonywać sie drogą indywidualnych prób i błędów, lub w sposób partnerski z udziałem specjalistów, osób z doswiadczeniem, prowadząc do osiagania optymalnych rezultatów. Oczekiwania w tym zakresie moga być różne, tak jak zróżnicowany jest krąg osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Zapoznaj sie z naszą oferta w tym zakresie.

Uczennico/uczniu, jeśli od najmłodszych lat masz łatwość zapamietywania różnych informacji, dużą ciekawość poznawczą i oryginalne myślenie jesteś dzieckiem zdolnym. Nie zmarnuj swojego potencjału, przyjdź do

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Małgorzata Kowalska - Pedagog 

Pracownicy Merytoryczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


 Katarzyna Tokarska

Katarzyna Tokarska - Logopeda, pedagog
W Poradni zajmuje się: diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami rozwoju mowy oraz zaburzeniami mowy. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki ogólnej, afazjologii, surdologopedii i neurologopedii. Absolwentka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

To proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poradnia w swej ofercie programowej (link do oferty) posiada wiele propozycji zajęć, które wspierają szkolne programy profilaktyczne i odpowiadają na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Realizujemy konkretne działania profilaktyczne