Informacje niebawem

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

Prowadzimy badania diagnostyczne oceniające zdolności poznawcze dziecka (poziom intelektualny), diagnozę trudności szkolnych oraz trudności o charakterze typowo logopedycznym. Do badań wykorzystujemy standaryzowane przez towarzystwa specjalistyczne testy i oprogramowanie.

Terapie: psychologiczna, TUS i TUW

Pomagamy w sytuacji przeżywanych trudności, adaptacji, także w innych zaburzeniach natury psychologicznej. Pomoc obejmuje dzieci i

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Rozwój osobisty to proces umożliwiający radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych, rodzinnych, szkolnych, towarzyskich, życiowych. Może dokonywać sie drogą indywidualnych prób i błędów, lub w sposób partnerski z udziałem specjalistów, osób z doswiadczeniem, prowadząc do osiagania optymalnych rezultatów. Oczekiwania w tym zakresie moga być różne, tak jak zróżnicowany jest krąg osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Zapoznaj sie z naszą oferta w tym

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Małgorzata Kowalska
 - Pedagog 

 
 

Pracownicy Merytoryczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Katarzyna Tokarska - Logopeda, pedagog

W Poradni zajmuje się: diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami rozwoju mowy oraz zaburzeniami mowy. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki ogólnej, afazjologii, surdologopedii i neurologopedii. Absolwentka Katolickiego