Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

Prowadzimy badania diagnostyczne oceniające zdolności poznawcze dziecka (poziom intelektualny), diagnozę trudności szkolnych oraz trudności o charakterze typowo logopedycznym. Do badań wykorzystujemy standaryzowane przez towarzystwa specjalistyczne testy i oprogramowanie.

Terapie: psychologiczna, TUS i TUW

Pomagamy w sytuacji przeżywanych trudności, adaptacji, także w innych zaburzeniach natury psychologicznej. Pomoc obejmuje dzieci i młodzież szkolną do 18-go roku życia. Dla dzieci z trudnościami społecznymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w tym z Zespołem Aspergera) prowadzony jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Rodzice uczestniczyć mogą w zajęciach doskonalących ich umiejętności związane z wychowaniem dzieci, Treningu Umiejętności Wychowawczych (TUW).

Profilaktyka

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Doradztwo zawodowe

Sieć współpracy