Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Małgorzata Kowalska - Pedagog 

 

Pracownicy Merytoryczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Katarzyna Tokarska - Logopeda, pedagog
Małgorzata Urynek - Psycholog, oligofrenopedagog
Iwona Stachura - Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI
Mirosława Tarasek - Pedagog, terapeuta, edukator
Magdalena Świerczyńska - Psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin
Elżbieta Zarzycka - Pedagog, tyflopedagog
Ewa Oktaba - Psycholog
Dorota Ciura - Pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener
Iwona Włodarczyk - Psycholog 
Małgorzata Dobrowolska-DąbrowskaPsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Agata Matysiak - Psycholog
Iwona Berus - Pedagog, psycholog
Dorota Nowak-Małek - Pedagog, logopeda, surdologopeda, coach
Bartosz Rybienik - Psycholog
Beata Kobus - Psycholog
Małgorzata Niziołek- Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (w trakcie urlopu)
Patrycja Jędrzejewskapedagog, trener TUS, oligofrenopedagog
Patrycja Wójcik -  psycholog, oligofrenopedagog