Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Małgorzata Kowalska - Pedagog 

Pracownicy Merytoryczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


 Katarzyna Tokarska

Katarzyna Tokarska - Logopeda, pedagog
W Poradni zajmuje się: diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami rozwoju mowy oraz zaburzeniami mowy. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki ogólnej, afazjologii, surdologopedii i neurologopedii. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany. 


Małgorzata Urynek

Małgorzata Urynek - Psycholog, oligofrenopedagog
W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozą i terapią osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, diagnozą osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkoleniami nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii wychowawczej, oligofrenopedagogiki, diagnozy i pomocy osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. 


Iwona Stachura

Iwona Stachura - Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI
W Poradni zajmuje się: diagnozą rozwoju psychomotorycznego oraz diagnozą procesów sensorycznych dzieci w wieku od 1 - 7 lat, terapią pedagogiczną i integracji sensorycznej (SI). Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel dyplomowany.


 Magdalena Świerczyńska

Magdalena Świerczyńska - Psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin
W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz problemami dydaktyczno-wychowawczymi i emocjonalnymi, terapią rodzin, terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje z zakresu psychoterapii - szkolenie podyplomowe Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego, nauczyciel dyplomowany. 


Elżbieta Zarzycka

Elżbieta Zarzycka - Pedagog, tyflopedagog
W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, problemami dydaktycznymi w młodszym wieku szkolnym oraz dzieci niewidomych i słabowidzących, terapią integracji sensorycznej oraz terapią metodą Warnkego. Posiada kwalifikacje z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej i terapii metodą Warnkego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. 


Ewa Oktaba

Ewa Oktaba - Psycholog
W Poradni zajmuje się: diagnozą uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce, diagnozą dyskalkulii oraz dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii wychowawczej, terapii pedagogicznej, terapii metodą Warnkego oraz diagnozy dyskalkulii. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. 


Dorota Ciura

Dorota Ciura - Pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener
W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce, problemami dydaktyczno-wychowawczymi oraz dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany. 


Iwona Włodarczyk

Iwona Włodarczyk - Psycholog 
W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD), zaburzeniami zachowania oraz trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz terapią psychologiczną. Posiada kwalifikacje z zakresu stosowanej psychologii klinicznej, terapii behawioralnej, Treningu Zastępowania Agresji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, nauczyciel dyplomowany. 


Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska

Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska - Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
W Poradni zajmuje się: diagnozą młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z trudnościami emocjonalnymi, trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz doradztwem zawodowym. Posiada kwalifikacje w zakresie psychologii społecznej, psychologii pracy, diagnozy psychologicznej, doradztwa zawodowego oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Psychoterapii Centrum CBT - EDU w Warszawie, nauczyciel dyplomowany. 


Agata Matysiak
 

Agata Matysiak - Psycholog
W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi, wychowawczymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz niewidzącymi i słabowidzącymi, terapią indywidualną oraz terapią rodzin. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii wychowawczej, pomocy psychoterapeutycznej. Absolwentka UMCS w Lublinie oraz szkoleń Stowarzyszenia New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), nauczyciel dyplomowany. 


Iwona Berus
 

Iwona Berus - Pedagog, psycholog
W Poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną i psychologiczną uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, doradztwem zawodowym oraz terapią EEG Biofeedback. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, psychologii ogólnej, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz terapii EEG Biofeedback. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany. 


Dorota Nowak-Małek

Dorota Nowak-Małek - Pedagog, logopeda, surdologopeda, coach
W Poradni zajmuje się: diagnozą i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, diagnozą dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi w młodszym wieku szkolnym, diagnozą logopedyczną, terapią pedagogiczną i logopedyczną. Posiada kwalifikacje w zakresie defektologii, logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki. Absolwentka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Petersburgu, UMCS w Lublinie, Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Coacha Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany. 


 bartosz rybienik psycholog skarzysko kamienna

Bartosz Rybienik - Psycholog
W Poradni zajmuje się: diagnozą przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi. Pracuje także z dziećmi z zespołem Aspergera. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji), członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Sekcji PSR/TSR przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, nauczyciel kontraktowy. 


Mirosława Tarasek

Mirosława Tarasek - Pedagog, terapeuta, edukator
W Poradni zajmuje się: pedagogiką rodziny, diagnozą i terapią specyficznych trudności w nauce oraz problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz andragogiki. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany.


zdjecie psycholog Beaty Kobus

Beata Kobus - Psycholog
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i  młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Posiada kwalifikacje z zakresu dialogu motywującego, nauczyciel kontraktowy.


Małgorzata Niziołek- Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej


patrycja jedrzejewska trener tus pedagog


Patrycja Jędrzejewska - pedagog, trener TUS, oligofrenopedagog

Pedagog specjalny, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej oraz pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, specjalista z doświadczeniem z zakresu wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno jeśli chodzi o poradnictwo jak i pracę wychowawczą. Praktykę zawodową poszerzała również pełniąć funkcję kuratora społecznego ds. rodzinnych i nieletnich. Chętnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby tym samym jak najlepiej realizować się w zawodzie, lubi pomagać. Prywatnie uwielbia aktywnie spędzaj czas wolny - od jazdy na snowboardzie przez pływanie po szeroko pojęty fitness. Od dziecka pasjonatka tańca zarówno towarzyskiego jak również różnych form tańca nowoczesnego. Otwarta na nowe doświadczenia i chętnie podejmująca nowe wyzwania. Ostatnio w ich zakres wpisuje również fotografie oraz eksperymenty kulinarne. Kocha podróżować i poznawać nowe miejsca. Niespokojna dusza, mająca 100 pomysłów na minutę co chętnie wykorzystuje współpracując ze Stowarzyszeniem.