Biblioteka prowadzi katalogi oraz kartoteki zagadnieniowe w wersji tradycyjnej (kartkowej). Czytelnicy mogą korzystać z następujących katalogów i kartotek:

 • Katalog alfabetyczny wypożyczalni – notuje całość księgozbioru (szeregowanie alfabetyczne według nazwisk autorów lub tytułów w przypadku publikacji zbiorowych)
 • Katalog systematyczny wypożyczalni – notuje całość księgozbioru (szeregowanie według schematu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)
 • Katalog zbiorów audiowizualnych – notuje zbiór dokumentów wizualnych i dźwiękowych (szeregowanie alfabetyczne i rzeczowe)
 • Katalog alfabetyczny czytelni – notuje księgozbiór udostępniany na miejscu w czytelni (szeregowanie alfabetyczne według nazwisk autorów lub tytułów w przypadku publikacji zbiorowych)
 • Katalog systematyczny czytelni – notuje księgozbiór udostępniany na miejscu w czytelni (szeregowanie według schematu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)
 • Katalog czasopism – notuje zbiór wszystkich czasopism (szeregowanie alfabetyczne)
 • Kartoteka zagadnieniowa: Pedagogika. Psychologia. – notuje opisy bibliograficzne artykułów z czasopism i fragmentów książek z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyk nauczania poszczególnych przedmiotów oraz recenzje książek pedagogicznych.
 • Kartoteka zagadnieniowa: Literatura. Teatr. Film. – notuje opisy bibliograficzne artykułów z czasopism i fragmentów książek z zakresu literaturoznawstwa, teatru i filmu.
 • Kartoteka zagadnieniowa: Zagadnienia Różne – notuje opisy bibliograficzne artykułów z czasopism i fragmentów książek na temat wybranych zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, ekonomiczno-społecznych oraz materiały repertuarowe.
 • Kartoteka zagadnieniowa: Skarżysko-Kamienna – notuje opisy bibliograficzne książek, fragmentów książek i artykułów z czasopism na temat Skarżyska-Kamiennej i okolic, m.in. publikacje skarżyskich nauczycieli oraz publikacje o nich.
 • Kartoteka zagadnieniowa: Bibliologia – notuje opisy bibliograficzne artykułów z czasopism i fragmentów książek z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii oraz zestawienia bibliograficzne.
 • Kartoteka rocznic – notuje informacje o aktualnych rocznicach literackich i historycznych.
 • Kartoteka portretów – notuje opisy bibliograficzne portretów znanych osób.