Marzena Sala

Marzena Sala - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji


Pracownicy merytoryczni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Agnieszka Wikło 
Agnieszka Wikło - nauczyciel-bibliotekarz


Ewelina Jurek
Ewelina Jurek - nauczyciel-bibliotekarz


Roman Sowa
Roman Sowa - nauczyciel-bibliotekarz