Biblioteka jako placówka wspomagająca procesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizuje szereg usług:

 • umożliwia dostęp do bogatego księgozbioru z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, jak również udostępnia literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania,
 • daje możliwość korzystania z bogatej oferty aktualnych czasopism z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyk nauczania i bibliotekoznawstwa,
 • udostępnia filmy edukacyjne, programy oraz gry komputerowe, stanowiące pomoc w prowadzeniu zajęć,
 • realizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół i przedszkoli, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców,
 • realizuje działalność kulturalną (spotkania, wystawy, prelekcje, konkursy, gry),
 • tworzy i udostępnia rozbudowany warsztat informacyjno-bibliograficzny, na który składają się katalogi oraz kartoteki zagadnieniowe w wersji tradycyjnej (kartkowej) oraz katalog on-line,
 • realizuje kwerendy i zapytania czytelnicze na dany temat,
 • tworzy tematyczne zestawienia bibliograficzne, udostępniane na stronie internetowej,
 • tworzy zestawienia rocznic literackich i kulturalnych,
 • udostępnia konspekty lekcji z poszczególnych przedmiotów nauczania,
 • udostępnia scenariusze imprez szkolnych oraz szeroki wybór materiałów repertuarowych,
 • udostępnia materiały do zajęć z edukacji regionalnej, w tym bogaty księgozbiór dotyczący Skarżyska-Kamiennej, powiatu skarżyskiego oraz tzw. kolekcję staffowską,
 • przygotowuje wystawy tematyczne i okolicznościowe związane z obchodami rocznic literackich i kulturalnych,
 • tworzy i udostępnia na prezentacje multimedialne na dany temat,
 • opracowuje materiały dydaktyczne do zajęć edukacyjnych, np. scenariusze zajęć, karty pracy, testy, ćwiczenia, głównie z przedmiotów humanistycznych (język polski, wiedza o społeczeństwie, historia) oraz zajęć wychowawczych,
 • przygotowuje przegląd aktualnych artykułów z prenumerowanych czasopism,
 • wykonuje skany materiałów bibliotecznych (artykuły z czasopism lub fragmenty książek),
 • wykonuje ksero materiałów bibliotecznych,
 • udostępnia stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 Usługi oraz działalność biblioteki podlegają procesowi ewaluacji.