Sieć współpracy i samokształcenia

Od 2014 roku biblioteka jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu skarżyskiego. W ramach prowadzenia sieci, biblioteka oferuje spotkania, które mają na celu poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności oraz rozwój kompetencji przydatnych w pracy bibliotek szkolnych. W ostatnich latach odbyły się następujące spotkania, w formie konferencji przedmiotowo-metodycznych:

  • Nieksiążkowe zbiory specjalne w bibliotece szkolnej – rodzaje, ewidencja, normy opisu bibliograficznego.
  • Otwarte zasoby edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej.
  • Pełnotekstowe bazy danych w pracy bibliotekarza.
  • Film w szkole. Narzędzia i wiedza.

Łącznie w zajęcia wzięło udział 81 nauczycieli bibliotekarzy.


Instruktaż metodyczny

Biblioteka prowadzi stałą i systematyczną współpracę z nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych z terenu powiatu skarżyskiego. Oferuje pomoc metodyczną w zakresie prowadzenia i organizacji pracy w bibliotekach szkolnych, m.in. konsultacje w sprawie prowadzenia rejestru ubytków, przeprowadzania skontrum, prowadzenia kartotek zagadnieniowych, konsultacje dotyczące zakupu książek z NPRCZ.


Szkolenia

W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka oferuje następujące szkolenia dla nauczycieli:

  • Canva – zaprojektuj grafikę. Zajęcia praktyczne z obsługi internetowego narzędzia do tworzenia projektów graficznych. Czas trwania: 120 min
  • Edukacja filmowa w praktyce szkolnej. Historia filmu w polskiej szkole, metody i formy pracy z filmem, prawo autorskie a korzystanie z filmów w szkole, programy edukacji filmowej m.in. Filmoteka Szkolna. Czas trwania: 60 min
  • Pełnotekstowe bazy danych. Przedstawienie oraz nauka praktycznego wykorzystania w pracy bibliotekarzy pełnotekstowych baz danych np. cyfrowych kolekcji czasopism, bibliotek i repozytoriów cyfrowych, internetowych wyszukiwarek on-line. Czas trwania: 120 min
  • Prezentacja w Prezi. Prezentacja programu Prezi do tworzenia wirtualnych prezentacji. Czas trwania: 120 min
  • Stwórz własnego bloga. Zajęcia praktyczne z projektowania bloga internetowego w technologii Blogger. Czas trwania: 2 spotkania po 120 min