Sieć współpracy i samokształcenia

Od 2014 roku biblioteka jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu skarżyskiego. W ramach prowadzenia sieci, biblioteka oferuje spotkania, które mają na celu poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności oraz rozwój kompetencji przydatnych w pracy bibliotek szkolnych. W ostatnich latach odbyły się następujące spotkania, w formie konferencji przedmiotowo-metodycznych:

  • Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy (2014)
  • Nieksiążkowe zbiory specjalne w bibliotece szkolnej – rodzaje, ewidencja, normy opisu bibliograficznego (2015)
  • Otwarte zasoby edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej (2016)
  • Pełnotekstowe bazy danych w pracy bibliotekarza (2017)
  • Film w szkole. Narzędzia i wiedza (2019)
  • O zdrowiu w bibliotece w powiecie skarżyskim (2021)

Instruktaż metodyczny

Biblioteka prowadzi stałą i systematyczną współpracę z nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych z terenu powiatu skarżyskiego. Oferuje pomoc metodyczną w zakresie prowadzenia i organizacji pracy w bibliotekach szkolnych, m.in. konsultacje w sprawie prowadzenia rejestru ubytków, przeprowadzania skontrum, prowadzenia kartotek zagadnieniowych, konsultacje dotyczące zakupu książek z NPRCZ.