Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów - rok szkolny 2021/2022 (pobierz pdf)

PRZEDSZKOLA

  1. Bajki i baśnie naszego dzieciństwa. Czytanie ulubionych bajek i rozmowa z dziećmi – zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i literackiej. Czas trwania: 45 min
  1. Bajki z przysłowiami. Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii na podstawie twórczości Elżbiety Jach. Czas trwania: 45 min
  1. Flaga, godło, hymn. Zajęcia z edukacji patriotycznej poświęcone polskim symbolom narodowym. Czas trwania: 45 min
  1. Ja, moja rodzina i mój dom. Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Czas trwania: 45 min
  1. Radość? A cóż to takiego? Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii. Czas trwania: 45 min


Sieć współpracy i samokształcenia

Od 2014 roku biblioteka jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu skarżyskiego. W ramach prowadzenia sieci, biblioteka oferuje spotkania, które mają na celu poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności oraz rozwój kompetencji przydatnych w pracy bibliotek szkolnych. W ostatnich latach odbyły się następujące spotkania, w formie konferencji przedmiotowo-metodycznych:

  • Nieksiążkowe zbiory


W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka oferuje następujące tematy spotkań z rodzicami, np. w ramach wywiadówek:

  • Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci. Omówienie roli książki w rozwoju dzieci m.in. kształtowanie wartościowych postaw, rozwój inteligencji i procesów poznawczych, uczestnictwo w kulturze, promowanie postaw proczytelniczych. Zajęcia prowadzą psycholog z bibliotekarzem. Czas trwania: 45 min
  • Dzieci i młodzież wobec nowych mediów. Przedstawienie zachowań dzieci i młodzieży w świecie