Biblioteka poleca przegląd ciekawych artykułów z bieżącej prasy pedagogicznej i bibliotekarskiej.

ac895909 59c1 4869 a29a dd95b14eadb5Zgubione i zagubione podręczniki – procedura postępowania / Danuta Majkusiak. W: Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 10, s. 10-11 Autorka w tekście omawia procedury postepowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia  podręczników. W tekście przytacza nową opinię postępowania, wydaną przez MEiN.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 / Juliusz Wasilewski. W: Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 10, s. 8-9 Ruszyła realizacja Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

618a329bd62a1090948581Wysoko wrażliwy uczeń w klasie - jak najskuteczniej wesprzeć jego funkcjonowanie i rozwój? / Anna Bajus. W: Biologia w Szkole. – 2021, nr 6, s. 30-33 Osoba wysoce wrażliwa doświadcza świata inaczej niż inni. Ze względu na biologiczne różnice, z którymi się urodziła, jest bardziej świadoma pewnych odmienności, a także głęboko przetwarza informacje. Jak wspierać taką osobę, jeśli znajduje się w grupie uczniów o innym stopniu wrażliwości? Czy można ułatwić jej funkcjonowanie w klasie, by jej rozwój przebiegał prawidłowo?  >>>

Zmiany prawnooświatowe w bieżącym roku szkolnym i kolejnych latach / Małgorzata Łoskot. W: Biologia w Szkole. – 2021, nr 6, s. 34-38 Oto krótki przegląd najważniejszych rozporządzeń, których nowelizacja obowiązuje w bieżącym roku szkolnym 2021/2022. Niektóre z wdrożonych zmian mają charakter porządkujący, inne wprowadzają nowy ład prawny >>>

b8c9049 dyrektor szkoly 1120Jak rozmawiać o uchodźcach? / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 11, s. 47-51 Niewielu nauczycieli decyduje się podejmować z uczniami tematy trudne – kontrowersyjne, skłaniające do refleksji, rozwijające empatię, przełamujące stereotypy. A tylko tego typu rozmowy mogą coś zmienić w postawach i przekonaniach młodzieży, najczęściej wyniesionych z domu. Jedną z takich poważnych kwestii jest los uchodźców, zwłaszcza że według prognoz ekspertów w związku z globalnym ociepleniem migracje będą przybierać na sile.

Nowe zasady nadzoru / Piotr Gąsiorek. W: Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 11, s. 28-31 Niniejszy komentarz omawia m.in. formy sprawowania nadzoru pedagogicznego według nowych zasad, wymagania wobec jednostek systemu oświaty, a także zdania i kompetencje dyrektora szkoły, kuratora oraz innych organów sprawujących ten nadzór. 

xFizyka 5 21.jpg.pagespeed.ic.CTmESwQiw1Design thinking: myślenie projektowe a nauczanie fizyki / Kazimierz Mikulski. W: Fizyka w Szkole z Astronomią. – 20121, nr 5, s. 40-43 W tytułowej metodzie, przy wypracowaniu nowych podejść do działania, standardowymi krokami powinny być: koncentracja na adresatach działania, szeroka perspektywa, z której patrzy się na wyzwanie, jak również nacisk na testowanie proponowanych rozwiązań oraz ich ulepszanie na podstawie zebranych informacji zwrotnych.

 

 

939352 geografia w szkole 1Czy warto wykorzystać pedagogikę Celestyna Freineta podczas lekcji geografii? / Dorota Pilna. W: Geografia w Szkole. – 2021, nr 5, s. 38-41 C. Freinet, uważał, że w nauczaniu geografii należy wystrzegać się wiedzy książkowej. Zalecał stasowanie takich technik nauczania jak: doświadczenia poszukujące, fiszki autokorektywne oraz swobodny tekst. Ważną rolę odgrywa również planowanie pracy.

Kolorowy zawrót głowy : gra dydaktyczna lub quiz o tematyce krajoznawczej / Gabriela Bonk. W: Geografia w Szkole. – 2021, nr 5, s. 31-33 Zasadniczo proponujemy zabawę dydaktyczną w formie gry w karty, ale po drobnych modyfikacjach gotowy materiał można wykorzystać do przeprowadzenia quizu sprawdzającego i pogłębiającego wiedzę krajoznawczą  naszych uczniów.

Na dobry początek lekcji / Aleksandra Zaparucha. W: Geografia w Szkole. – 2021, nr 5, s. 26-30 Sukces każdej lekcji zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest przemyślana sekwencja zadań dla uczniów, w tym dobry początek lekcji. Poniżej zaprezentowano kilka sugestii dotyczących wprowadzenia nowego tematu, aktywowania tego, co uczeń już wie na temat związanych zdaną lekcją oraz powtarzania materiału z poprzednich lekcji w formie zadań „na wejściu” w celu uzyskania oceny kształtującej.

618924a0aba3d445474410Baśń w zadaniach – przygotowania do egzaminu ósmoklasisty w 3 krokach / Marzena Tyl. W: Polonistyka. – 2021, nr 6, s. 48-54 Czytanie ze zrozumieniem to największa zmora polonistów przygotowujących uczniów do egzaminów. Jak zatem przygotować uczniów do pracy z tekstem i nie zniechęcić ich przy tym do czytania? Z pomocą przychodzi baśń! >>>

Fantastyka jako wyzwanie – jak dzięki fantastyce urozmaicić lekcje języka polskiego / Barbara Matusiak. W: Polonistyka. – 2021, nr 6, s. 48-54 Czy fantastyka może być przestrzenią do rozmowy? W podstawie programowej podpowiedzi jest, niestety, niewiele. Można jednak znaleźć sposoby na „przemycenie” treści fantastycznych w taki sposób, żeby uczniowie chętniej angażowali się w zajęcia >>>

1629399076.3053Jak odróżnić książkę obrazkową od komiksu nie dzieląc włosa na czworo? / Jerzy Szyłak. W: Poradnik Bibliotekarza. – 2021, nr 9, s. 11-18 Autor w artykule przedstawia, jakie są różnice między komiksem a książką obrazkową. Oba wydawnictwa mają wiele podobieństw, ale też występują między nimi różnice.

Książka obrazkowa – książka przyszłości / Elżbieta Kruszyńska. W: Poradnik Bibliotekarza. – 2021, nr 9, s. 6-10 Autorka w artykule przedstawia czym są picturebooki, jakie pełnią funkcje w edukacji czytelniczej młodych ludzi i przedstawia je jako książki przyszłości.

Trochę o bibliotekach, trochę o dziwakach / Robert Kościelny // „Poradnik Bibliotekarza” . – 2021, nr 10, s. 12 - 14  Autor w artykule przedstawia ciekawostki historyczne związane z książką i biblioteką, m.in. przedstawia księgozbiór przenośny Napoleona Bonaparte, słynne kolekcje, miejsce przechowywania książek np. w wieży.

1715683Gelotologia jako przykład metody terapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych / Amanda Błaszczak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 7, s. 3-14 Przedmiotem rozważań w prezentowanym artykule jest terapia śmiechem jako metoda pomocy nie tylko dla osób dorosłych, lecz także dla dzieci i młodzieży. Współcześnie wykorzystywanie śmiechu jako formy leczenia oraz wsparcia jest mało znanym zjawiskiem stosowanym przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a szczególnie obszaru dotyczącego pedagogiki, dlatego też warto zapoznać się z nim bliżej >>>

 

 

unnamedEdukacja żywieniowa jako niezbędny element prowadzonej w przedszkolu edukacji zdrowotnej / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2021, nr 8, s. 42-46 Celem nowoczesnej edukacji zdrowotnej jako jednego z elementów promocji zdrowia jest m.in. podejmowanie działań w ramach profilaktyki chorób dietozależnych, ograniczenie liczby czynników sprzyjających biernemu spędzaniu czasu, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z pokusami oraz wzmacnianie świadomości wszystkich środowisk bliskich dziecku (rodzina, rówieśnicy, intendenci) >>>

Na tropie witamin, czyli jak wspierać dobre nawyki żywieniowe w przedszkolu /  Małgorzata Talaga – Duma. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2021, nr 8, s. 48-52 Polskie dzieci w porównaniu do średniej europejskiej chętniej spożywają śniadania i rzadziej sięgają po słone przekąski. Aczkolwiek niestety często te śniadania bazują na słodkich płatkach. Na tle swoich rówieśników dzieci w Polsce rzadziej sięgają codziennie po owoce, a chętniej spożywają słodycze i słodkie napoje. Również w przypadku spożywania warzyw zdecydowanie jest to wynik poniżej zalecanej ilości warzyw w diecie dziecka. Codziennie warzywa spożywa zaledwie 23% dzieci w wieku wczesnoszkolnym 6+ >>>

Źródła występowania oraz formy zachowań agresywnych / Anna Waleriańczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2021, nr 8, s. 53-58 Dziećmi agresywnymi określa się te jednostki, które częściej niż ich rówieśnicy reagują w sposób agresywny na sytuacje konfliktowe, w których nie potrafią zapanować nad emocjami. Problemy w relacjach społecznych dzieci mogą być nie tylko efektem przejawiania agresji, ale również ich przyczyną >>>

61850d7f8364e300656717Dziecko leworęczne u progu szkoły / Alina Jakubowska W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2021, nr 9, s. 40-46 Badania naukowe nad leworęcznością wykazały, że procesy myślenia u osób leworęcznych przebiegają w sposób bardziej wielomodalny i elastyczny, niż u osób praworęcznych. Ponadto ludzie leworęczni z reguły mają lepsze wyczucie odległości niż ludzie praworęczni. Nigdy też nie udowodniono istnienia bezpośredniego związku między leworęcznością a dysleksją. Co jeszcze musi wiedzieć nauczyciel? >>>

Dziecko z dyspraksją w przedszkolu / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2021, nr 9, s. 51-58 Dyspraksja rozwojowa polega na zakłóceniu procesów integracji pomiędzy ośrodkami układu nerwowego. Powszechnie przyjęło się, że dyspraksja rozwojowa dotyczy tylko dzieci, mimo że w rzeczywistości występuje również u dorosłych, choć jest rzadziej rozpoznawana. Dyspraksja dotyczy blisko 10% populacji dzieci, z czego chłopców obciąża czterokrotnie częściej. Jest rzadko diagnozowana, gdyż dzieci przejawiające dyspraksję postrzegane są po prostu jako niezgrabne, z trudnościami psychoruchowymi >>>

Sprawdź czy Twoje dziecko nie ma wady postawy – materiały edukacyjne dla rodziców / Agata Felikszewska-Igiel. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2021, nr 9, s. 48-50 Wyniki badań wad postawy u dzieci są bardzo niepokojące. Przybywa dzieci, u których stwierdza się takie wady w większym lub mniejszym stopniu. Za przyczynę takiego stanu rzeczy specjaliści obwiniają rodziców, którzy nie zapewniają dzieciom dostatecznej ilości ruchu >>>

Bez tytułu copyCzym są zniekształcenia poznawcze i dlaczego istotna jest ich eliminacja z pracy nauczyciela? / Magdalena Lange-Rachwał. W: Życie Szkoły. – 2021, nr 8, s. 4-8 Praca nauczyciela – obok przekazywania treści merytorycznych – związana jest także z zarządzaniem kwestiami wychowawczymi, kształtowaniem postaw i wartości uczniów oraz ich ocenianiem – zarówno stawianiem stopni, jak i wyrażaniem opinii na ich temat. W pracy gabinetowej z dziećmi i młodzieżą widać, jak to, co mówią pedagodzy i wychowawcy w trakcie codziennych zajęć, wpływa na ich poczucie własnej wartości oraz sposób postrzegania rzeczywistości. Ze względu na ilość czasu spędzanego przez uczniów w szkole można określić ten wpływ mianem znaczącego, często budującego poglądy i przekonania >>>

Metody szybkiego zapamiętywania przydatne we wspierani rozwoju dzieci/ Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. W: Życie Szkoły. – 2021, nr 8, s. 16-20 Współczesna szkoła zobowiązana jest do zwracania większej uwagi na to, jak uczniowie podchodzą do kwestii nauki i zapamiętywania. Metoda polegająca na tym, aby jak najszybciej przyswoić dany materiał i równie szybko o nim zapomnieć, powoli odchodzi do lamusa. Od młodych ludzi zaczyna się bowiem wymagać umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce i jej kreatywnego wykorzystania w codziennym życiu. Aby uczniowie to potrafili, konieczne staje się pokazanie im, w jaki sposób uczyć się i jak ułatwiać sobie proces przyswajania i zapamiętywania wiadomości >>>

Wpływ umiejętności wykonawczych na proces uczenia się / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. – 2021, nr 8, s. 9-15 Każdy z nas spotkał na swojej drodze ucznia, który sprawiał wrażenie leniwego, niemającego ochoty podejmować współpracy (…). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przejawiane zachowania mają swoje źródło w niewystarczająco rozwiniętych umiejętności wykonawczych. Ważne jest, by podjąć się obserwacji ucznia, pozorne „lenistwo” zawsze ma jakąś przyczynę, bez odkrycia jej nie wspieramy procesu uczenia się. Dlatego proponuje się, by oprócz obserwacji zbadać również poziom umiejętności wykonawczych. Badanie to można przeprowadzić za pomocą kwestionariusza umiejętności wykonawczych dostosowanego do dzieci w wieku 6-8 lat >>>

618a4be644156264434855Dziennik w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. W: Życie Szkoły. – 2021, nr 9, s. 8-12 Swego czasu – lata, lata temu – bardzo popularne było prowadzenie zeszytów ze „złotymi myślami” lub pamiętników. Zapisywało się w nich różne przeżycia i doświadczenia. Niektórzy prowadzili także dzienniki, które mogły mieć nieco inną formę. Możemy wrócić do formy dziennika z uczniami klas 1–3 i przedstawić im wiele kreatywnych sposobów na wykorzystanie takiego narzędzia po to, aby nie tylko ćwiczyć różne umiejętności, ale także żeby się bawić >>>

Jak zbudować z uczniami relację opartą na zaufaniu? / Karolina Appelt. W: Życie Szkoły. – 2021, nr 9, s. 41-44 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to nowe otwarcie. Szansa na zbudowanie dobrych relacji z nowymi uczniami lub wprowadzenie zmian w te dotychczasowe. Warto zatem zacząć od tego, co jest ich podstawą, czyli od poczucia zaufania. Być osobą szczególnego zaufania to wyzwanie dla wszystkich nauczycieli, a w sposób szczególny nauczycieli wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych. Jak to zrobić, by budować atmosferę zaufania w klasie, w szkole, w szkolnej społeczności, ale także w relacji z każdym z uczniów? Dzięki czemu uczniowie wzmacniają swoje poczucie zaufania? >>>