Biblioteka prowadzi katalogi oraz kartoteki zagadnieniowe w wersji tradycyjnej (kartkowej). Czytelnicy mogą korzystać z następujących katalogów i kartotek:

  • Katalog alfabetyczny wypożyczalni – notuje całość księgozbioru (szeregowanie alfabetyczne według nazwisk autorów lub tytułów w przypadku publikacji zbiorowych)
  • Katalog systematyczny wypożyczalni – notuje całość księgozbioru (szeregowanie według schematu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)
  • Katalog zbiorów audiowizualnych – notuje zbiór dokumentów wizualnych i dźwiękowych (szeregowanie alfabetyczne i rzeczowe)
  • Katalog alfabetyczny czytelni – notuje księgozbiór udostępniany na miejscu w czytelni (szeregowanie alfabetyczne według nazwisk autorów lub tytułów w przypadku publikacji


Źródła i bazy pełnotekstowe copy

Academica/Wypożyczalnia – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Zawiera publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń oraz publikacje chronione prawem autorskim, dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.

Akademicka Platforma Czasopism – umożliwia dostęp do czasopism naukowych


Małgorzata Kowalska - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

Ewelina Jurek
Ewelina Jurek - nauczyciel-bibliotekarz