1 copyPowiatowa Biblioteka Pedagogiczna kontynuuje współpracę z I LO im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. Elementy edukacji filmowej na lekcjach języka polskiego. 11.03.2021 r. odbyły się zajęcia online poświęcone motywom malarskim występującym w tekstach literackich i w filmach.

Podczas zajęć omówiono różne rodzaje związków malarstwa z literaturą i filmem. Próbowano m.in. objaśnić pojęcie „malarskości” dzieła literackiego lub filmowego. Zaprezentowano kilka „ikonicznych” obrazków, znanych z historii malarstwa np. Stworzenie Adama Michała Anioła, Krzyk Edvarda Muncha, Stańczyk Jana Matejki, które stały się inspiracją dla pisarzy i filmowców. W zajęciach wzięło udział 53 uczniów.