Blue Framed Woman World Press Freedom Day Social Media GraphicZa nami ponad dwa miesiące nowego roku szkolnego. Warto sięgnąć po prasę pedagogiczną i bibliotekarską, w której w ostatnim czasie opublikowano wiele interesujących tekstów, przydatnych w planowaniu i realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. Godne polecenia są zwłaszcza artykuły dotyczące problemów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, m.in. leworęczność, dyspraksja, agresja, wady postawy, edukacja żywieniowa, uczenie się. Warto także przeczytać artykuły o charakterze poradnikowym, np. jak skutecznie rozpocząć lekcję, tak by zaangażować uczniów („Geografia w Szkole”), jak rozmawiać o uchodźcach („Dyrektor Szkoły”), jak postępować z uczniem wrażliwym („Biologia w Szkole”). Dla bibliotekarzy natomiast z pewnością przydatny będzie tekst z „Biblioteki w Szkole”, omawiający Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Niektóre z polecanych tekstów dostępne są online (we fragmentach). Pełne teksty artykułów można znaleźć w zbiorach biblioteki. Przypominamy, że na zamówienie, biblioteka wykonuje skany materiałów bibliotecznych. Zapraszamy na przegląd prasy.