ludzie bezdomniRozpoczynamy cykl zajęć edukacyjnych poświęconych lekturom szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Realizacja zajęć pod nazwą Projekt: Lektury szkolne polega na przybliżeniu konkretnego zagadnienia (zgodnie z sugestią polonisty) z danej lektury szkolnej, np. wybrany motyw, temat, charakterystyka postaci, sylwetka autora itp. Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy wyniesionej z lektury lub zachęcenie do sięgnięcia po książkę. Pierwsze zajęcia dotyczyły tragizmu rozumianego jako kategoria estetyczna oraz jako doświadczenie egzystencjonalne w odniesieniu do Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Zajęcia pt. Doktor Judym jako bohater tragiczny przeprowadzono w klasie III b (10.XII.2021) i III c (13.XII.2021). Zajęcia odbywają się w porozumieniu z biblioteką szkolną II LO, która realizuje działania w ramach pozyskania dotacji z Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Za koordynację zajęć odpowiada pani Renata Karpeta z biblioteki szkolnej II LO.

Tragizm1

Tragizm

Tragizm 2

Tragizm 3