Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza uczniów klas siódmych z powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w II Powiatowej Grze Czytelniczej "7", która odbędzie się 10 maja 2018. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie biblioteki do dnia 30.04.2018.

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Konkurs trwa do 31.03.2018 (termin dostarczenia prac). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

W dniu 7 grudnia 2017 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Prezentację i wykład na temat "Pełnotekstowe bazy danych w pracy bibliotekarza" poprowadził Roman Sowa.

W dniu 5.10. 2017 roku Ewelina Jurek i Jolanta Półtorak przeprowadziły zajęcia edukacyjne w klasie drugiej Gimnazjum w Suchedniowie w ramach akcji "Świętokrzyskie czyta Żeromskiego". Uczniowie obejrzeli prezentację "Związki Stefana Żeromskiego z Kielecczyzną". Następnie wspólnie czytali fragmenty wybrane z powieści Stefana Żeromskiego.

W dniu 6.06. 2017 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyły się zajęcia dla uczniów kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 2. Tematem zajęć były związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz wystawę przygotowaną w związku z 60. rocznicą śmierci poety. Zajęcia przeprowadziła Jolanta Półtorak