Zasady zapisu do biblioteki:

  • w poczet czytelników zapisywani są nauczyciele, studenci, pracownicy oświaty i nauki z terenu powiatu skarżyskiego,
  • czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 1 miesiąca,
  • dopuszczalna jest jednorazowa prolongata książek na okres 1 miesiąca,
  • z czytelni, w tym ze stanowisk komputerowych, mogą korzystać wszyscy zainteresowani.