Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów - rok szkolny 2022-2023 (Pobierz)

PRZEDSZKOLA

  1. Bajki z przysłowiami. Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii na podstawie twórczości Elżbiety Jach. Czas trwania: 45 min
  2. Ja, moja rodzina i mój dom. Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Czas trwania: 45 min
  3. Radość? A cóż to takiego? Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii. Czas trwania: 45 min
  4. Wiosenny ogród dobrych słów. Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii. Czas trwania: 45 min

KLASY 1-3

  1. Czarodziejskie słowa – moc uprzejmości. Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii. Czas trwania: 45 min
  2. Dobrze jest mieć przyjaciela. Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii. Czas


Sieć współpracy i samokształcenia

Od 2014 roku biblioteka jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu skarżyskiego. W ramach prowadzenia sieci, biblioteka oferuje spotkania, które mają na celu poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności oraz rozwój kompetencji przydatnych w pracy bibliotek szkolnych. W ostatnich latach odbyły się następujące spotkania, w formie konferencji przedmiotowo-metodycznych:

  • Sieci współpracy i