Wykaz nowości książkowych (listopad 2022)

  1. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Wyd. 6 zaktualizowane. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2021 Sygn. 37501 wypożyczalnia
  2. Bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37502 wypożyczalnia
  3. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych / redakcja naukowa Janusz Gierszewski, Iwona Osmólska. – Warszawa : Difin, 2021 Sygn. 37503 wypożyczalnia
  4. Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. – Wyd. 5. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2021 Sygn. 37504 wypożyczalnia
  5. Diagnoza i terapia logopedyczna


Wykaz czasopism aktualnie prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (rok 2023)

Aura– miesięcznik popularno-naukowy założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Udziela porad


post 4


ikona książkaBiblioteka gromadzi przede wszystkim wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe – zwykle o charakterze podręczników akademickich – z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk społecznych. Systematycznie uzupełnia się także zbiory z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, literaturoznawstwa, organizacji i zarządzania, marketingu. Obecnie stan księgozbioru liczy 24 tys. egzemplarzy.

 ikona podręcznikiBiblioteka posiada duży zbiór materiałów metodycznych oraz programów nauczania obejmujących wszystkie etapy


Do najcenniejszych zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej należy tzw. kolekcja staffowska. Stanowią ją zbiory dokumentujące życie i twórczość Leopolda Staffa, jego pobyty i śmierć w Skarżysku-Kamiennej oraz lokalne przejawy „pamięci o poecie”.

Staff w ogrodzieStaffowie w ogrodzie przy Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Skarżysku-Kamiennej

Kolekcja staffowska formowała się przez kilkadziesiąt lat. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych stanowił ją, po prostu – materiał dokumentujący twórczość poety (wybory poezji, opracowania) oraz pobyty Staffa