post 4


ikona książkaBiblioteka gromadzi przede wszystkim wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe – zwykle o charakterze podręczników akademickich – z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk społecznych. Systematycznie uzupełnia się także zbiory z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, literaturoznawstwa, organizacji i zarządzania, marketingu. Obecnie stan księgozbioru liczy 24 tys. egzemplarzy.

 ikona podręcznikiBiblioteka posiada duży zbiór materiałów metodycznych oraz programów nauczania obejmujących wszystkie etapy nauczania. Gromadzi również materiały repertuarowe.

ikona prasaGromadzone są fachowe czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyk nauczania poszczególnych przedmiotów, bibliotekoznawstwa oraz prasa regionalna. Obecnie biblioteka gromadzi (drogą prenumeraty oraz indywidualnego pozyskiwania od wydawców) 36 tytułów czasopism.

ikona mediaW zbiorach audiowizualnych biblioteki znajdują się m.in. gry komputerowe, filmy edukacyjne, programy multimedialne, pakiet Filmoteki Szkolnej, audiobooki. 

ikona miastoW swoich zbiorach biblioteka posiada również bogaty zasób publikacji na temat Skarżyska-Kamiennej i okolic oraz cenne materiały dotyczące pobytu poety Leopolda Staffa w mieście nad Kamienną.