Wykaz nowości książkowych (listopad 2022)

 1. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Wyd. 6 zaktualizowane. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2021 Sygn. 37501 wypożyczalnia
 2. Bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37502 wypożyczalnia
 3. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych / redakcja naukowa Janusz Gierszewski, Iwona Osmólska. – Warszawa : Difin, 2021 Sygn. 37503 wypożyczalnia
 4. Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. – Wyd. 5. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2021 Sygn. 37504 wypożyczalnia
 5. Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) / redakcja naukowa Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya. – Gdańsk : HARMONIA UNIVERSALIS, 2020 Sygn. 37505 wypożyczalnia
 6. Diagnoza neuropsychologiczna : współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju / redakcja naukowa Ewa Zawadzka, Łucja Domańska. – Warszawa : Difin, 2017 Sygn. 37506 wypożyczalnia
 7. Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia / red. nauk. Beata Mydłowska . – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2022 Sygn. 37507 wypożyczalnia
 8. Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii / Cezary Tomiczek. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37508 czytelnia
 9. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras. – Warszawa : CeDeWu, 2018 Sygn. 37509 wypożyczalnia
 10. Dziecko w rodzinie : kontekst prawno-metodyczny / Redakcja naukowa Ewa Grudziewska. –Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37510 wypożyczalnia
 11. Emocjonalne SOS: scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej / Anna Busz. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2020 Sygn. 37511 czytelnia
 12. Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce / Małgorzata Paszkowska. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37512 wypożyczalnia
 13. Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : podstawy neurofizjologiczne / Maria Borkowska. – Gdańsk : HARMONIA UNIVERSALIS, 2022 Sygn. 37513 wypożyczalnia
 14. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk. – Wyd. 2. – Gdańsk : HARMONIA UNIVERSALIS, 2022 Sygn. 37514 wypożyczalnia
 15. Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole : poradnik dla nauczycieli / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37515 wypożyczalnia
 16. Kultura i etyka zarządzania / Tadeusz Oleksyn. – Warszawa : Difin, 2021 Sygn. 37517 wypożyczalnia
 17. Makroekonomia / Paul Krugman, Robin Wells. – Wyd. 2, 1 dodruk. – Warszawa : 2021 Sygn. 37518 czytelnia
 18. Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi / Redakcja naukowa Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37519 wypożyczalnia
 19. Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa / Leszek F. Korzeniowski. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37520 wypożyczalnia
 20. Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczęśniak, Katarzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017 Sygn. 37521 wypożyczalnia
 21. Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. – Warszawa : Difin, 2021 Sygn. 37522 wypożyczalnia
 22. Niezwykłe dzieci, nieobce języki / Katarzyna Karpińska-Szaj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2022 Sygn. 37523 wypożyczalnia
 23. Placówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność / Maria Kolankiewicz. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37524 wypożyczalnia
 24. Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną : studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020 Sygn. 37525 wypożyczalnia
 25. Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku / Redakcja naukowa Łukasz Jureńczyk, Andrzej Pieczywok, Aneta Baranowska. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37526 wypożyczalnia
 26. Przemoc seksualna : interdyscyplinarne studium zjawiska / pod redakcją naukową Renaty Gardian-Miałkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021 Sygn. 37527 wypożyczalnia
 27. Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Jan Strelau. – Wyd. 2, 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022 Sygn. 37528 czytelnia
 28. Sponsoring seksualny : od transakcji do intymności : socjologiczna analiza zjawiska / Małgorzata Kozioł. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021 Sygn. 37529 wypożyczalnia
 29. Starsze dziecko z autyzmem / Temple Grandin. – Wyd. 2. – Gdańsk : HARMONIA UNIVERSALIS, 2022 Sygn. 37530 wypożyczalnia
 30. Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021 Sygn. 37531 wypożyczalnia
 31. Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu / Redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Elżbieta Woźnicka, Grażyna Cęcelek. – Warszawa : Difin, 2021 Sygn. 37532 wypożyczalnia
 32. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2022 Sygn. 37534 wypożyczalnia
 33. Wojna Federacji Rosyjskiej z Zachodem /red. nauk. Mirosław Banasik . – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37536 czytelnia
 34. Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką / pod redakcją naukową Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2022 Sygn. 37537 wypożyczalnia
 35. Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym / Emilia Jakubowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021 Sygn. 37538 wypożyczalnia
 36. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u nastolatków : jak poradzić sobie z natrętnymi myślami i kompulsjami dzięki technikom uważności i terapii poznawczo-behawioralnej / Jon Hershfield. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022 Sygn. 37539 wypożyczalnia
 37. Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie. Perspektywa multidyscyplinarna / Redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson. – Gdańsk : HARMONIA UNIVERSALIS, 2018 Sygn. 37540 wypożyczalnia
 38. Zapobieganie samobójstwom. T.2 : Zachowania suicydalne osób starszych / redakcja naukowa Brunon Hołyst. – Warszawa : Difin, 2022 Sygn. 37541 czytelnia
 39. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / Redakcja naukowa Iwona Mendryk. – Warszawa : Difin, 2021 Sygn. 37542 wypożyczalnia
 40. Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny / redakcja naukowa Stanisława Golinowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022 Sygn. 37543 czytelnia
 41. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku / Andrzej Wojtczak. – Wydanie 1-3 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017 Sygn. 37544 wypożyczalnia
 42. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. – Wyd. 5. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2021 Sygn. 37545 wypożyczalnia

Wykaz nowości książkowych (kwiecień 2022)

 1. Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. – Warszawa : Difin, 2022 »»»
 2. Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. – Wyd. 2. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021 »»»
 3. Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. – Wyd. 1, 6 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016 »»»
 4. Patologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 »»»
 5. Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia / Elżbieta Turska. – Warszawa : Difin, 2020 »»»
 6. Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej / red. Jolanta Lewko, Bożena Ewa Kopcych. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020 »»»
 7. Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Difin, 2021 »»»
 8. Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania : kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych / Dale F. Hay, przeł. Mateusz Jastrzębski. – Warszawa : Difin, 2021. – (Engram) »»»
 9. Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / red. Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Małgorzata Przybysz-Zaremba. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 »»»
 10. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania / Danuta Borecka-Biernat. – Warszawa : Difin, 2021. – (Engram) »»»
 11. Szkoła jako przestrzeń uczenia się / red. Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka, Piotr Klimczyk. – Warszawa : Difin, 2021. – (Engram) »»»
 12. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej : nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 »»»
 13. Żłobek : wychowanie i edukacja / redakcja Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, 2021. – (Engram) »»»

             bezpieczenstwo kulturowe czlowieka w dobie kryzysu jego tozsamosci b iext99926100T346128pp945454 352x500pikT335226pl p130751634o

             w200 u90125769301644KS HDe6f strategie radzenia sobiezlobek wychowanie i edukacja p iext102955891Skarżysko-Kamienna i okolice - wykaz nowych nabytków regionalnych

 1. Nowoczesne technologie w służbie historii na przykładzie próby rekonstrukcji kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja w Rejowie : uczniowski projekt naukowo-badawczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej / red. i oprac. Piotr Kardyś, Błażej Kowacz, Wiktor Winiarski. - Skarżysko-Kamienna: Stowarzyszenie "Erbel - Szkoła Przyszłości", 2021. - 19. [1] s. Czytelnia 
 2. Z dziejów regionu i miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. R. 10 / zespół red. Piotr Kardyś, Tadeusz Wojewoda, Krzysztof Zemeła, Marcin Medyński. - Skarżysko-Kamienna: Oddział PTH, 2019. - 189 s. Czytelnia
 3. Z dziejów regionu i miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. R. 11 / zespół red. Piotr Kardyś, Tadeusz Wojewoda, Krzysztof Zemeła, Marcin Janakowski, Marcin Medyński. - Skarżysko-Kamienna: Oddział PTH, 2020. - 161, [1] s. Czytelnia
 4. Z dziejów regionu i miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. R. 12 / zespół red. Piotr Kardyś, Tadeusz Wojewoda, Krzysztof Zemeła, Marcin Janakowski, Marcin Medyński. - Skarżysko-Kamienna: Oddział PTH, 2021. - 168, [1] s. Czytelnia
 5. Zeszyty Suchedniowskie : historia. [T.] 6 / red. tomu Marcin Medyński. – Suchedniów: Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD, 2021. – 280 s. Wypożyczalnia/Czytelnia

  Rocznik PTH.R.11  ZS.6  R.10.png  Rocznik PTH. R.12Nowoczesne