pedagog patrycja jedrzejewska psycholog patrycja wojcikDnia 13.03.2024r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku -Kamiennej gościliśmy 40 szkolnych specjalistów ze szkół i placówek oświatowych z  terenu Powiatu Skarżyskiego. Było to kolejne spotkanie sieci szkolnych specjalistów w tym roku szkolnym, w którym uczestniczyli pedagodzy, psycholodzy oraz pedagodzy specjalni. Spotkanie poprowadziła pedagog Patrycja Jędrzejewska oraz psycholog Patrycja Wójcik. Tematem było „Funkcjonowanie osób z ZA i autyzmem”, miało one formę warsztatową i dotyczyło funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Celem było poszerzanie świadomości z obszaru trudności społecznych, a także zaburzeń sensorycznych z jakimi zmagają się na co dzień uczniowie
z ASD.

Rozpoczęto krótką prezentacją i mini wykładem dotyczącym spectrum autyzmu, a przede wszystkim symptomów występujących u dzieci z ASD oraz ich wpływu na funkcjonowanie społeczne. Po części wstępnej uczestnikom zaproponowano krótką dyskusję, podczas której specjaliści mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Następnie, poprzez przygotowane eksperymenty uczestnicy spotkania mogli doświadczyć trudności związanych z nadwrażliwością słuchową, wzrokową oraz czuciową, która często występuje u dzieci z diagnozą autyzmu.

Nasze spotkania są okazją do wymiany poglądów, służą też określeniu najważniejszych potrzeb uczniów oraz nauczycieli odnośnie kierunków udzielanego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Patrycja Jędrzejewska, Patrycja Wójcik