Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Rozwój osobisty to proces umożliwiający radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych, rodzinnych, szkolnych, towarzyskich, życiowych. Może dokonywać sie drogą indywidualnych prób i błędów, lub w sposób partnerski z udziałem specjalistów, osób z doswiadczeniem, prowadząc do osiagania optymalnych rezultatów. Oczekiwania w tym zakresie moga być różne, tak jak zróżnicowany jest krąg osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Zapoznaj sie z naszą oferta w tym zakresie.

Uczennico/uczniu, jeśli od najmłodszych lat masz łatwość zapamietywania różnych informacji, dużą ciekawość poznawczą i oryginalne myślenie jesteś dzieckiem zdolnym. Nie zmarnuj swojego potencjału, przyjdź do

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Marzena Sala

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Marzena Sala - Pedagog, socjoterapeuta 

W Poradni zajmuje się: zarządzaniem placówką, diagnozą specyficznych trudności w nauce oraz zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowaniem społecznym, socjoterapią. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, socjoterapii i Treningu Zastepowania Agresji. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiczznej w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego
w

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

To proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poradnia w swej ofercie programowej (link do oferty) posiada wiele propozycji zajęć, które wspierają szkolne programy profilaktyczne i odpowiadają na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Realizujemy konkretne działania profilaktyczne