nowosci foto copyDrodzy czytelnicy, zapraszamy do biblioteki po nowe pozycje książkowe. Wśród zakupionych w marcu nowości, znajdują się książki, o które często pytacie oraz z różnych dziedzin wiedzy, np. zarządzania, pracy socjalnej, metodyki nauczania języków obcych, terapii zajęciowej, psychologii i pedagogiki. Polecamy m.in. : Terapia zajęciowa dzieci Aleksandry Kulis, Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną Katarzyny Sowy – Bacia, Pedagog w klasie : scenariusze zajęć profilaktycznych i doradczych Małgorzaty Swędrowskiej, Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku  Małgorzaty Celuch i Sofiyi Revkovych, Zaburzenie osobowości borderline u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka  Lidii Cierpiałkowskiej i  Iwony Grzegorzewskiej, Zarządzanie emocjami w organizacji  Adama Cichosza.

Wykaz nowych książek (zakup marzec 2023)

 

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler – Chwastek . – Warszawa : Difin, 2021

Sygn. 37556 wypożyczalnia

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji / Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Sygn. 37557 czytelnia

 1. Doradztwo zawodowe : materiały edukacyjne dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej / Jacek Stojanowski. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2020

Sygn. 37558 czytelnia

 1. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygn. 37559 czytelnia

 1. Ergonomia i adaptacje w terapii zajęciowej / Redakcja naukowa Aneta Bac. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019

Sygn. 37560 wypożyczalnia

 1. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji : teoria, etyka, prawo, praktyka / Redakcja naukowa Kazimierz Wolny – Zmorzyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021

Sygn. 37561 wypożyczalnia

 1. Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć / Anna Radwańska, Anita Sołtys. – Warszawa : Difin, 2022

Sygn. 37562 wypożyczalnia

 1. Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty / Redakcja naukowa Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2021

Sygn. 37563 wypożyczalnia

 1. Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej : studium diagnostyczno – koncepcyjne / Leszek Zelek. – Warszawa : Difin, 2023

Sygn. 37564wypożyczalnia

 1. Metody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / Redakcja naukowa Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2022

Sygn. 37565 wypożyczalnia

 1. Metodyka edukacji społeczno – przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym : ćwiczenia / Beata Pituła, Barbara Grzyb, Monika Morgała. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021

Sygn. 37566 czytelnia

 • Młodzież w sieci : (nie)bezpieczna komunikacja w Internecie / Iryna Surina, Małgorzata Chrzanowska – Gancarz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022

Sygn. 37567 wypożyczalnia

 • Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną / Katarzyna Sowa – Bacia. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021

Sygn. 37568 czytelnia

 

 • Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku / Małgorzata Celuch, Sofiya Revkovych. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2022

Sygn. 37569 czytelnia

 • Pedagog w klasie : scenariusze zajęć na różne okazje / Kinga Białek, Magdalena Goetz, Anna Kiełczewska, Marzena Koniuszewska, Izabella Lutze, Danuta Pyrdoł, Kamila Raczyńska, Małgorzata Swędrowska, Alina Synakiewicz. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2020

Sygn. 37570 czytelnia

 • Pedagog w klasie : scenariusze zajęć na różne okazje cz. 2 / Anna Kiełczewska, Agnieszka Małkowska – Szkutnik, Grażyna Pazura, Natalia Perek, Małgorzata Swędrowska, Katarzyna Topolska. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2021

Sygn. 37571 czytelnia

 • Pedagog w klasie : scenariusze zajęć profilaktycznych i doradczych / Małgorzata Swędrowska, Natalia Perek, Renata Krekora, Katarzyna Okólska, Ewa Kruk – Krymula, Marta Koch – Kozioł, Agnieszka Kośkiewicz, Joanna Gajdzińska, Katarzyna Druczak, Beata Zielińska – Rocha, Katarzyna Stępniak, Katarzyna Topolska. – Warszawa : Wiedza I Praktyka, 2023

Sygn. 37572 czytelnia

 • Pedagogika specjalna osób w starszym wieku / Redakcja naukowa Marlena Kilian. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021

Sygn. 37573 wypożyczalnia

 • Podróż do świata uczuć : program edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci / Bożenna Wardęszkiewicz, Elżbieta Zawadzka. – Warszawa : difin, 2023

Sygn. 37574 wypożyczalnia

 • Pomoc społeczna : idea, rozwój, instytucje /Redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdębska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022

Sygn. 37575 czytelnia

 • Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Marcin Jurgilewicz. – Warszawa : Difin, 2023

Sygn. 37576 wypożyczalnia

 • Rozwój dziecka od 0 do 3 lat / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Sygn. 37577 wypożyczalnia

 • Samookaleczenia nastolatków : uwolnij się od destrukcyjnych zachowań dzięki technikom terapii DBT / Sheri Van Dijk. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022

Sygn. 37578 wypożyczalnia

 • Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej / Magdalena Wegner – Jezierska. – Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2022

Sygn. 37579 czytelnia

 • Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner – Jezierska. – Wyd. 3. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Sygn. 37580 czytelnia

 • Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / Redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2021

Sygn. 37581 wypożyczalnia

 • Sztuka prezentacji : teoria i praktyka / Redakcja naukowa Lidia Jabłonowska, Piotr Wachnik, Sławomir Winch. – Warszawa : Difin, 2019

Sygn. 37582 wypożyczalnia

 • Terapia zajęciowa / Redakcja naukowa Aneta Bac. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Sygn. 37583 wypożyczalnia

 • Terapia zajęciowa dzieci / Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022

Sygn. 37584 wypożyczalnia

 

 • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / Redakcja naukowa Edyta Janus. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023

Sygn. 37585 wypożyczalnia

 

 • Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu / Redakcja naukowa Aneta Bac. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022

Sygn. 37586 wypożyczalnia

 • Terapia zajęciowa w geriatrii / Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska – Reichmann. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022

Sygn. 37587 wypożyczalnia

 • W pułapce piękna : „uzależnienia” związane z modyfikacją ciała / Robert Modrzyński, Anna Mańkowska. – Warszawa : Difin, 2022

Sygn. 37588 wypożyczalnia

 • Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły / Redakcja naukowa Agnieszka Burnos, Kamilla Bargiel – Matusiewicz, Grażyna Katra, Ewa Pisula. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021

Sygn. 37589 wypożyczalnia

 • Wywieranie wpływu na ludzi : psychologia perswazji / Robert B. Cialdini. – Wydanie nowe rozszerzone. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2023

Sygn. 37590 czytelnia

 • Zaburzenie osobowości borderline u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2023

Sygn. 37591 czytelnia

 • Zarządzanie emocjami w organizacji / Adam Cichosz. – Warszawa : Difin, 2021

Sygn. 37592 wypożyczalnia