W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka oferuje następujące tematy spotkań z rodzicami, np. w ramach wywiadówek:

  • Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci. Omówienie roli książki w rozwoju dzieci m.in. kształtowanie wartościowych postaw, rozwój inteligencji i procesów poznawczych, uczestnictwo w kulturze, promowanie postaw proczytelniczych. Zajęcia prowadzą psycholog z bibliotekarzem. Czas trwania: 45 min
  • Dzieci i młodzież wobec nowych mediów. Przedstawienie zachowań dzieci i młodzieży w świecie Internetu, komputera, telefonu komórkowego, Facebooka i innych mediów – pogadanka interaktywna z wykorzystaniem materiału filmowego. Czas trwania: 45 min