Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej służy pomocą w spełnianiu potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania, jak również w prowadzeniu działalności związanej z oświatą i wychowaniem.

Biblioteka służy również wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, jak również potrzebom mieszkańców powiatu skarżyskiego.

Organem prowadzącym bibliotekę jest powiat skarżyski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty. Obszarem działania biblioteka obejmuje powiat skarżyski (gminy: Skarżyska-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn, Skarżysko Kościelne, Łączna)


Statut Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej