przegląd prasyZachęcamy do korzystania z najnowszych numerów czasopism pedagogicznych i bibliotekarskich. Z numerów marcowych i kwietniowych polecamy tekst na temat, jak wykorzystać metodę Self-Reg  w regulacji emocji u przedszkolaków i jak wspierać te dzieci, kiedy w rodzinie pojawia się młodsze rodzeństwo, który znajduje się w „Wychowanie w Przedszkolu " Nr 4. Warto  przejrzeć  artykuły na temat,  m.in. Jak czujemy zapach? – Zmysł węchu („Biologia w Szkole"), Kopernik wielkim geografem był ( „Geografia w Szkole"), Kultura feedbacku w szkole („Polonistyka”),  Rywalizacja i współpraca aktywności fizycznej ( „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"). Niezmiennie polecamy prasę bibliotekarską, np. Rozwój fantasy („Poradnik Bibliotekarza”). 

Pełne teksty artykułów można znaleźć w zbiorach biblioteki. Przypominamy, że na zamówienie, biblioteka wykonuje skany materiałów bibliotecznych. Zapraszamy na przegląd prasy.

 Biblioteki pedagogiczne a wyzwania społeczeństwa informacyjnego  / Agata Arkabus. W:  Bibliotekarz . – 2023, nr 3, s. 7 - 9  Autorka w tekście omawia biblioteki pedagogiczne, ich rolę, przypisane zadania i funkcje, przedstawia odbiorców usług. Zwraca uwagę na raporty i dokumenty strategiczne regulujące ich pracę i proponuje kierunki rozwoju z wykorzystaniem zawartych tam wytycznych i propozycji.

 Jak czujemy zapach? – Zmysł węchu / Anetta Lewandowska-Wosik. W: Biologia w Szkole. – 2023, nr 3, s. 16-20  Z artykułu można dowiedzieć się czym jest zapach, jakie pełni funkcje i jakie mogą wystąpić zaburzenia węchu. Autorka omawia, jak węch wpływa na nasze samopoczucie , które zapachy poprawiają humor, zmniejszają lęk, a które zwiększają wrażliwość na ból.

Smacznego – czyli o chemicznych dodatkach do żywności / Anna-Maria Tryba. W: Chemia w Szkole. – 2023, nr 2, s. 14 – 19  W artykule omówiony jest jaki wpływ na ludzki organizm ma „chemia żywności”. Przedstawione są polepszacze, zagęszczacze, barwniki i sztuczne konserwanty, które maja nadać atrakcyjny wygląd, poprawić smak, spulchnić , zagęścić i przedłużyć okres przydatności do spożycia.

Z górki na pazurki, czyli jak interaktywnie uczyć o energii mechanicznej / Grzegorz Karwasz, Andrzej Karbowski. W: Fizyka w Szkole. – 2023, nr 2, s. 18 – 23  W artykule przedstawione jest zagadnienie energii fizycznej, jak poprawnie i w atrakcyjnej formie ją przedstawić. Omówiona jest równia pochyła Galileusza.

Kopernik wielkim geografem był! / Mariusz Meus. W: Geografia w Szkole. – 2023, nr 2, s. 4 – 7  W artykule przedstawiono Mikołaja Kopernika nie tylko jako astronoma, ale również jako kartografa i geodetę. Omówione są jego dokonania kartograficzne i geodezyjne oraz ślady jego działalności w różnych regionach kraju.

Kultura feedbacku w szkole / Marta Nowakowska. W: Polonistyka . – 2023, nr 2, s. 25 - 28  Feedback – informacja zwrotna, jest świetnym podłożem do wzrastania i zrozumienia uczniów, a także jasnym komunikowaniem oczekiwań. Artykuł zawiera przykłady udzielania feedbacku w sposób wspierający samoocenę i poczucie kompetencji uczniów. Feedback jest niezbędnym elementem współpracy pedagoga z uczniem.

Rozwój fantasy / Matylda Mazurek. W: Poradnik Bibliotekarza . – 2023, nr 4, s. 5 – 12  Artykuł poświęcony ewolucji fantasy. Autorka omawia literaturę fantastyczną, a zwłaszcza jej podgatunek fantasy, który jest chętnie czytany przez młodzież , ale i dorośli śledzą akcje osadzone w czasie nierzeczywistym.

Rywalizacja i współpraca w aktywności fizycznej / Tomasz Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . – 2023, nr 2, s. 5 – 8  Lekcje wychowania fizycznego mają przygotować uczniów do świadomego podejmowania aktywności fizycznej poza formalną edukacją. W artykule autor  przedstawia, jak pracować ze swoimi uczniami, oraz podkreśla, by w pracy z dziećmi stawiać na współpracę, a nie rywalizację.

Jak wspierać przedszkolaka, gdy w jego rodzinie pojawia się młodsze rodzeństwo? / Małgorzata Pruś. W: Wychowanie w Przedszkolu . – 2023, nr 4, s. 7 – 12  Autorka porusza kwestię wspierania przedszkolaków, w których rodzinach pojawił się nowy członek. Jak nie bagatelizować emocji dziecka , które zmaga się z trudnościami oraz jak wykorzystać metodę Self-Reg do ich regulacji.