otwarte zasoby

Biblioteka Pedagogiczna poleca wykaz internetowych baz danych zawierających pełnotekstowe wydania książek/fragmentów książek oraz artykułów z czasopism. W opracowaniu ujęto wybrane biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, serwisy, projekty, portale popularyzatorskie i naukowe oraz archiwa i kolekcje cyfrowe czasopism. Opracowanie zawiera krótkie opisy baz (powstałe o materiały źródłowe) oraz linki.

W przedstawionych bazach znajdują się przede wszystkim publikacje naukowe z rożnych dziedzin wiedzy. Stanowią one doskonałe źródło informacji dla pracowników nauki, nauczycieli czy studentów przygotowujących prace dyplomowe i zaliczeniowe. Wykaz zawiera także serwisy adresowane do uczniów, udostępniające lektury szkolne, klasykę literatury, a także internetowe wyszukiwarki publikacji pełnotekstowych.

Biblioteka zachęca do korzystania z polecanych baz. Pomagają one realizować proces zdalnej edukacji. Zwłaszcza dziś, gdy dostęp do zasobów bibliotecznych, z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, został ograniczony. Zobacz