Blue Framed Woman World Press Freedom Day Social Media GraphicZachęcamy do skorzystania z bieżącej prasy pedagogicznej i bibliotekarskiej. W pierwszej kolejności polecamy tekst na temat jak ciekawie prowadzić lekcje języka z tekstem, aby nie były nudne dla uczniów, który znajduje się w "Polonistyce" Nr 1. Warto także sięgnąć po artykuły, m.in. Dziedzictwo kulturowe Polski w wirtualnych muzeach ("Geografia w Szkole"), Wczesne symptomy trudności szkolnych u dzieci w wieku przedszkolnym ("Wychowanie w Przedszkolu"), Inkluzyjność sportu szansą na zmniejszenie liczby zwolnień z lekcji wychowania fizycznego ("Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"). Niezmiennie polecamy prasę bibliotekarską, np. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy szkoły i nauczyciela bibliotekarza (Biblioteka w Szkole). 

Pełne teksty artykułów można znaleźć w zbiorach biblioteki. Przypominamy, że na zamówienie, biblioteka wykonuje skany materiałów bibliotecznych. Zapraszamy na przegląd prasy.