rodzina 2021 16Kontynuujemy realizację zajęć, których celem jest wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. W dniu 16 listopada 2021 pracownicy biblioteki odwiedzili Szkołę Podstawową im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "Nurta" w Goździe i przeprowadzili zajęcia edukacyjne Ja, moja rodzina i mój dom, dla dwóch grup uczniów (dla przedszkolaków oraz uczniów klasy pierwszej).  

Dziękujemy za zaproszenie, a małym uczestnikom za duże zaangażowanie. Zapraszamy na relację z zajęć dostępną na stronie internetowej SP w Goździe.  

 

O zdrowiu w bibliotece w powiecie skarżyskimPowiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają nauczycieli bibliotekarzy z powiatu skarżyskiego na szkolenie pt. O zdrowiu w bibliotece w powiecie skarżyskim. Szkolenie ma na celu promocję zdrowia w bibliotece oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza na temat edukacji zdrowotnej. Szkolenie organizowane jest w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Blue Framed Woman World Press Freedom Day Social Media GraphicZa nami ponad dwa miesiące nowego roku szkolnego. Warto sięgnąć po prasę pedagogiczną i bibliotekarską, w której w ostatnim czasie opublikowano wiele interesujących tekstów, przydatnych w planowaniu i realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. Godne polecenia są zwłaszcza artykuły dotyczące problemów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, m.in. leworęczność, dyspraksja, agresja, wady postawy, edukacja żywieniowa, uczenie się. Warto także przeczytać artykuły o charakterze poradnikowym