W dniu 5.10. 2017 roku Ewelina Jurek i Jolanta Półtorak przeprowadziły zajęcia edukacyjne w klasie drugiej Gimnazjum w Suchedniowie w ramach akcji "Świętokrzyskie czyta Żeromskiego". Uczniowie obejrzeli prezentację "Związki Stefana Żeromskiego z Kielecczyzną". Następnie wspólnie czytali fragmenty wybrane z powieści Stefana Żeromskiego.

W dniu 6.06. 2017 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyły się zajęcia dla uczniów kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 2. Tematem zajęć były związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz wystawę przygotowaną w związku z 60. rocznicą śmierci poety. Zajęcia przeprowadziła Jolanta Półtorak